page_history

Vår historia

Development course07

År 2022

Vi ska om tre år försöka bygga hela industrikedjan från oorganiskt till organiskt, från traditionell kemisk industri till finkemisk industri, och bygga en fin kemisk industribas med speciella egenskaper i västra Inre Mongoliet.

Development course05

År 2017

Nu har vi baserat på fördelarna med alkali sulfid resurser, med egentillverkade natriumsulfid för att utveckla andra produkter.

Development course04

Under 2014

Under 2014, för att förbättra miljöskyddet i världen, investerade vi mer än 75 miljoner yuan för att rekonstruera produktionsprocesstekniklinjen i Dengkou Industrial Park i Inre Mongoliet, och realiserade en årlig produktion på 20 000 ton lågt järnnatriumsulfid.

Development course06

År 2001

År 2001 utnämndes Inner Mongolia Lichuan Chemical Co., Ltd

Development course03

År 1998

1998 gick han med i Inner Mongolia Yili Resources Group

Development course02

År 1985

1985 bytte det namn till Bameng farmers HKMA och överfördes till att producera "BaYan" natriumsulfid, som är en lokal statlig kemisk fabrik i Bayannaoer City.

Development course01

År 1969

Den tidigare av Inner Mongolia Lichuan Chemical Company var ingenjörsreparationsfabriken, som grundades 1969 av Inre Mongolia Production and Construction Corps of Beijing Military Region.