principles_banner

Våra principer

Våra principer

our principles

Kunder

 • Kunderna är vår Gud och kvalitet är Guds krav.
 • Kundnöjdhet är den enda standarden för att testa vårt arbete.
 • Vår tjänst är inte bara efterförsäljning, utan hela processen.Servicekonceptet går genom alla produktionsled.

Anställda

 • Vi hoppas att produktionssäkerhet är allas ansvar
 • Vi respekterar, litar på och bryr oss om våra medarbetare
 • Vi anser att lön bör vara direkt relaterad till arbetsprestation och alla metoder bör användas
 • När det är möjligt, som incitament, vinstdelning osv.
 • Vi förväntar oss att anställda arbetar ärligt och får belöningar för det.
our principles
our principles

Leverantörer

 • Rimligt pris på råvaror, bra förhandlingsinställning.
 • Vi ber leverantörer att vara konkurrenskraftiga på marknaden vad gäller kvalitet, prissättning, leverans och inköpsvolym.
 • Vi har haft ett samarbete med alla leverantörer i många år.