news

Nyheter

1. Absorptionsmetod:
Absorbera vätesulfidgas med alkalisulfidlösning (eller kaustiksodalösning).Eftersom vätesulfidgas är giftig bör absorptionsreaktionen utföras under negativt tryck.För att förhindra den höga föroreningen av luften av svavelväte i avgaserna seriekopplas flera absorbatorer i produktionen och svavelvätehalten reduceras till en lägre nivå efter upprepad absorption.Absorptionsvätskan koncentreras för att erhålla natriumhydrosulfid.Dess kemiska formel:
H2S+NaOH→NaHS+H2O
H2S+Na2S→2NaHS

2. Natriumalkoxid reagerar med torr vätesulfid för att framställa natriumhydrosulfid:
I en 150mL kolv med ett grenrör, tillsätt 20mL nydestillerad absolut etanol och 2g metallnatriumbitar med en slät yta och utan oxidlager, installera en återloppskylare och ett torkrör på kolven och förslut grenröret först.När natriumalkoxiden fällts ut, tillsätt cirka 40 ml absolut etanol i omgångar tills natriumalkoxiden är helt upplöst.
Sätt in ett glasrör rakt ner i botten av lösningen genom grenröret och låt torr vätesulfidgas (observera att ingen luft kan komma in i kolven i det förseglade grenröret).Mätta lösningen.Lösningen sugfiltrerades för att avlägsna fällningen.Filtratet lagrades i en torr konisk kolv och 50 ml absolut eter tillsattes och en stor mängd vit NaHS-fällning fälldes ut omedelbart.Totalt krävs ca 110 ml eter.Fällningen filtrerades snabbt bort, tvättades 2-3 gånger med absolut eter, torkades torr och placerades i en vakuumexsickator.Produktens renhet kan nå analytisk renhet.Om NaHS med högre renhet behövs kan det lösas i etanol och omkristalliseras med eter.

3. Natriumhydrosulfidvätska:
Lös natriumsulfidnonahydrat i nyångat fyllvatten och späd sedan till 13 % Na2S (vikt/volym) lösning.14 g natriumbikarbonat sattes till ovanstående lösning (100 ml) under omrörning och under 20°C, omedelbart upplöst och exoterm.Därefter tillsattes 100 ml metanol under omrörning och under 20°C.Vid denna tidpunkt var exotermen återigen exoterm och nästan allt det kristallina natriumkarbonatet fälldes ut omedelbart.Efter 0 minuter filtrerades blandningen med sug och återstoden tvättades med metanol (50 ml) i portioner.Filtratet innehöll inte mindre än 9 g natriumvätesulfid och inte mer än 0,6 procent natriumkarbonat.Koncentrationerna av de två är cirka 3,5 gram respektive 0,2 gram per 100 ml lösning.

Vi förbereder det vanligtvis genom att absorbera vätesulfid med natriumhydroxidlösning.När innehållet (massfraktionen av natriumhydrosulfid) är 70 % är det ett dihydrat och är i form av flingor;om innehållet är lägre är det en flytande produkt, det är tre Hydrate.


Posttid: 23-2-2022